Boek - De Sociale Wetenschappen in Utrecht

Fragment uit hoofdstuk: De bestuurlijke geschiedenis van de Faculteit
DRS. JAN VAN TEUNENBROEK

Nachtwaker of zenuwcentrum?

De Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van Utrecht bestaat als organisatie ruim 40 jaar. De geschiedenis van de faculteit is er een van actie en reactie. De faculteit is geworden zoals zij is door de eigen (wetenschaps-)interne dynamiek en door de manier waarop zij heeft gereageerd op politieke en bestuurlijke ingrepen van de zijde van de minister en van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Al doende is de faculteit voortdurend bezig zichzelf te herscheppen. Van enige afstand ziet de toeschouwer dat sprake is van een gestage slingerbeweging tussen twee uitersten: de `nachtwakersfaculteit' met dominante disciplines daarbinnen aan de ene kant en de sterke, centraal geleide faculteit met daaraan ondergeschikte disciplines aan de andere kant. Om deze geschiedenis hanteerbaar te maken is het nuttig vier periodes te onderscheiden in de wordingsgeschiedenis van deze faculteit...