De nieuwe busbaan zal voldoen aan de kwaliteitseisen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen De Uithof en het centrum, snel, comfortabel en weinig oponthoud. Voor de bewoners van De Uithof - en vooral voor de busgebruikers - betekent de aanleg anderhalf jaar improviseren terwijl de centrale as overhoop ligt. En daarna zijn de veranderingen niet mis: de baan wordt rechtgetrokken, haltes verdwijnen, fietspaden vervallen en bomen worden gekapt.

De zusters Boonekamp komen elke dag met lijn 11 van de Biltstraat naar De Uithof, Lydia naar het UMC waar ze docententrainingen organiseert en Vera naar het Langeveldgebouw waar ze het bestuurssecretariaat van Sociale Wetenschappen bestiert. Ze zijn tevreden over de verbinding. “Soms is het wel druk in de bus en moeten we staan, maar het is een snelle verbinding”.
Gerben Bruins, vierdejaars Algemene Sociale Wetenschappen, komt elke dag met lijn 12 naar het Van Unnikgebouw vanaf Utrecht CS. “Het is goed dat lijn 12 zo vaak rijdt al is het vervelend dat ik op CS door de drukte vaak bussen voorbij moet laten gaan”. Gerben is tevreden met zijn verbinding tot aan de voordeur.
De nieuwe busbaan zal voor Vera en Gerben flinke veranderingen met zich meebrengen.

De plannen

De kruising van de Heidelberglaan met de Universiteitsweg/Bolognalaan wordt opnieuw ingericht om de snelle bussen vrij baan te geven. Voor een ongelijkvloerse kruising ontbreekt het geld. Vanaf dat kruispunt zal de busbaan een rechte lijn volgen door De Uithof. De bocht voor het Bestuursgebouw wordt eruit gehaald en daarna gaat het kaarsrecht over de ...