Publicatielijst Taal & Teken

Jan van Teunenbroek

Artikelen

29 rondjes om de kerk – Tuindorp Info sept. 2004; verslag van een skatewedstrijd.

Leefbaarheid doe je zelf – Tuindorp Info sept. 2004; nieuwe voorzitter voor de werkgroep leefbaarheid van Tuindorps Belang.

Verbijsterende ambtenarij – Tuindorp Info nov. 2004; een column over het aanvragen van een innemingsvergunning voor een container.

Start nieuwe telefooncirkel – Tuindorp Info nov. 2004

Leve de gratis leerstoel – Utrechts Universiteitsblad 27 januari 2005; over het fenomeen bijzondere leerstoel.

Bijzonder hoogleraar is de mooiste baan – Utrechts Universiteitsblad 27 januari 2005; interview met ervaringsdeskundige prof. Micha de Winter.

Cultuur nieuwe prioriteit – Tuindorp Info april 2005; verslag algemene ledenvergadering

De HOV-baan komt eraan – Utrecht Universiteitsblad 14 april 2005; over het vernieuwen van de busbaan door de Uithof en de gevolgen daarvan

Dodenherdenking 4 mei 2005 – Tuindorp Info juni 2005.

Wat staat daar eigenlijk: het transformatorhuisje – Tuindorp Info juni 2005.

Het is belangrijk om de krachten te bundelen; 800ste lid Tuindorps Belang – Tuindorp Info okt. 2005.

Alsof ik een vriend moet missen – Tuindorp Info okt. 2005; over de geheimzinnige kastanjeziekte

Een ridder in Tuindorp – Tuindorp Info okt. 2005; een koninklijke onderscheiding voor A. van Hulzen.

Wat brengt de toekomst voor ASW? – Utrechts Universiteitsblad nr. 16, 26 januari 2006; over de studierichting algemene sociale wetenschappen.

De RHD bedoelt het goed. - Tuindorp Info februari 2006; colum over de vuilniscontainers

Denk mee over het 75-jarig bestaan - Tuindorp Info maart 2006; verslag algemene ledenvergadering

Wisseling vann de wacht - Tuindorp Info juli 2006; nieuwe voorzitter Tuindorps Belang

Tegels - Tuindorp Info juli 2006; stoeptegels met spreuken

Verkiezingen: valt er wat te kiezen dan? Ublad, nr. 30, 7 juni 2007 – tekort aan kandidaten voor verkiezingen faculteitsraden

Buiten wonen in de stad; Tuindorp Info september 2006

De stoep als parkeerplaats; Tuindorp Info april 2007

Stukje bij beetje of heet Tuindorp in één keer; verslag discussieavond over betaald parkeren; Tuindorp Info juni 2008

Plannen met het Lubroveldje; Tuindorp Info februari 2009

Teksten

Symposium ‘multicultureel puberen’ op 22 december 2005, een verslag; symposium ter gelegenheid van 10 jaar Vader Rijn College te Utrecht.

De sociale wetenschappen in Utrecht, een geschiedenis - prof.dr. Willem Koops, dr. Henk van Rinsum, drs. Jan van Teunenbroek (red.); uitg. Verloren Hilversum december 2005; ISBN 90-6550-899-6. Daarin het hoofdstuk ‘De bestuurlijke geschiedenis van de faculteit’.

Invloed nemen is leuk en kwaliteit ben je zelf - verslag landelijke kwaliteitsdag UWV juni '06; Nieuwsbrief Kwaliteitsbureau UWV, juni '06 jaargang 5 nr. 5

Ten afscheid - interviews met 30 vertrekkende medewerkers van de FSW Utrecht; Utrecht sept. '06; ISBN 90-810978-1-4

Tekst website Vader Rijn College Utrecht - oktober 2006

Infokrant Het Utrechtse Model, nr. 1, februari 2007 – informatiekrant (een mix van informatieve teksten en interviews) van het project Dieptepilot Academische School, een model voor het opleiden van leraren in de school gecombineerd met onderwijsvernieuwing;

Publieksjaarverslag 2006 van het Minkema College Woerden, juli 2007 – beeld van een scholengemeenschap via informatieve teksten en interviews

Infokrant Het Utrechtse Model, nr. 2, juli 2007

Redactie Brugklas Bulletin Minkema College Woerden, voorlichting aan basisscholen in de regio, november 2007

Zelfevaluatierapport niet-bekostigde masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap UU (faculteit Recht, economie, bestuur en organisatie) t.b.v. accreditatie van de master door de NVAO, november 2007

Infokrant nr. 3 van het Project Dieptepilot Academische School, januari 2008

Algemene Gedragscode Cals College IJsselstein/Nieuwegein; maart 2008

Jaarverslag 2007 Minkema College (redactie); april 2008

Publieksjaarverslag 2007 Minkema College; juni 2008

Infokrant nr. 4; Project Dieptepilot Academische School; oktober 2008

Verslagen Illustere DomstadDebatten over evidence-based practice in jeugdzorg, multicultureel Nederland en geestelijke gezondheidszorg; november 2008; zie www.uu.nl/uupublish/domstaddebatten/50225main.html

Verslag debat “Darwin en het spel van de evolutie”; januari 2009; zie www.fss.uu.nl/cmsnieuws/view_file.php?file_id=678

Bijzondere projecten

Verslag Kwaliteitsdagen UWV in Beekbergen op 10 en 11 mei 2007 in tekeningen - een serie van 21 cartoons over een studiedag. Klik hier om de pdf file te openen.